Перелік афілійованих осіб:

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій Вид акцій
 Хома Ірина Іванівна 4410052 прості іменні