:

27.04.2021 ֲ ʲʲ ֲ ֲ ˲ Ѳ, ʲ в
(MD5 : b84a50e35daa8136f7a8167b10cded83
' : INFORMACIYa_PRO_ZAGALNU_KILKIS_pprz27042021_2.docx.p7s
: 21.96 KB)

27.04.2021 ֲ ʲʲ ֲ ֲ ˲ Ѳ, ʲ в
(MD5 : 4b1679f0c065fd458253bb4dd33e912e
' : INFORMACIYa_PRO_ZAGALNU_KILKIS_pprz27042021.docx.p7s
: 21.97 KB)

27.04.2021 ֲ ʲʲ ֲ ֲ ˲ Ѳ, ʲ в
(MD5 : 7d6309a81fbe0e1cbb6594329753ab8c
' : INFORMACIYa_PRO_ZAGALNU_KILKIS_pprz27042021_2.docx
: 13.68 KB)

26.03.2021
(MD5 : a1e40c0cac26888a68d54c1d42f95287
' : Povidomlennya_pro_provedennya__pprz26032021_1.docx.p7s
: 32.94 KB)

26.03.2021
(MD5 : 8904f35e91bd7a0840dba1648d89ae0b
' : Povidomlennya_pro_provedennya__pprz26032021_0.docx.p7s
: 32.94 KB)

26.03.2021
(MD5 : 962374eef80539a04652237a5742d3e4
' : Povidomlennya_pro_provedennya__pprz26032021_1.docx
: 24.66 KB)

29.09.2020 , . (
(MD5 : d6019580339631fad8f96a696d2bdcaa
' : Informaciya_pro_zagalnu_kilkis_pprz29092020.docx.p7s
: 21.91 KB)

29.09.2020 , . (
(MD5 : 1b87318000e0bf9891036d502373f53e
' : Informaciya_pro_zagalnu_kilkis_pprz29092020.docx.p7s
: 21.92 KB)

29.09.2020 , . (
(MD5 : be3a337dfc24de3207b736c02d3eaf1f
' : Informaciya_pro_zagalnu_kilkis_pprz29092020.docx
: 13.63 KB)

15.09.2020
(MD5 : 8678ccc358d42bb6d5cd85837450f2ee
' : Povidomlennya_pro_vnesennya_zm_pprz15092020_2.docx.p7s
: 22.47 KB)

15.09.2020
(MD5 : d46fcf5a9f3785661dd4b3e6f8e151d3
' : Povidomlennya_pro_vnesennya_zm_pprz15092020.docx.p7s
: 22.48 KB)

15.09.2020
(MD5 : 7e404c7dbcfc2e685e8a3006e99bf870
' : Povidomlennya_pro_vnesennya_zm_pprz15092020.docx
: 14.2 KB)

25.08.2020 г
(MD5 : c30418ee62a2f0a935f115796dfaab1f
' : Richni_zagalni_zbori_akcioneri_pprz25082020(p).doc.p7s
: 68.78 KB)

25.08.2020 г
(MD5 : 4fa1d3ffc92f2024cad9311faf39f4b1
' : Richni_zagalni_zbori_akcioneri_pprz25082020.doc.p7s
: 68.82 KB)

25.08.2020 г
(MD5 : 4375f9a87aff7448ff8d70ea26565fd2
' : Richni_zagalni_zbori_akcioneri_pprz25082020.doc
: 60.5 KB)

19.04.2019 , .

19.04.2019 , .

22.03.2019 , .

22.03.2019 , .

21.03.2019 , ( ) .

21.03.2019 , ( ) .

21.03.2019 г .

21.03.2019 г .

20.04.2018 ,

22.03.2018 ,

21.03.2018 , ( )

21.03.2018

13.03.2017

15.02.2016

17.02.2015

15.04.2014

05.04.2013

12.04.2012

28.04.2011

 

:

07.05.2021
(MD5 : e1a55d7f631152b576d9a2030bd2a51b
' : Protokol_Zboriv_akcioneriv_pr07052021_2.pdf.p7s
: 3.71 MB)

07.05.2021
(MD5 : 2723e4eb075c28e347f98639c8f82134
' : Protokol_Zboriv_akcioneriv_pr07052021_1.pdf.p7s
: 3.71 MB)

07.05.2021
(MD5 : 9906091d70e2d93bd60c005e3e6170c9
' : Protokol_Zboriv_akcioneriv_pr07052021_2.pdf
: 3.7 MB)

30.10.2020
(MD5 : 603a234b7d77bf17d9a7fcdfcdd64284
' : Protokol_lichilnoyi_komisiyi_pr30102020_3.pdf.p7s
: 8.27 KB)

30.10.2020
(MD5 : 6bfee4a5da02bf0140f76bad75a12a59
' : Protokol_lichilnoyi_komisiyi_pr30102020_2.pdf
: 15.81 MB)

30.10.2020
(MD5 : 3ea3b49d3f60f33bc59d5d057486d47d
' : Protokol_lichilnoyi_komisiyi_pr30102020_2.pdf.p7s
: 8.27 KB)

30.10.2020
(MD5 : 20d25e96f585c56995c4442afc4281aa
' : Protokol_zagalnih_zboriv_pr30102020_2.pdf.p7s
: 4.37 MB)

30.10.2020
(MD5 : c9def0aaecbb2d344a9f14acec5f17db
' : Protokol_zagalnih_zboriv_pr30102020.pdf.p7s
: 4.37 MB)

30.10.2020
(MD5 : ed9a8c622288c1eaf329fe0438f471a8
' : Protokol_zagalnih_zboriv_pr30102020.pdf
: 4.37 MB)

24.04.2019 .

24.04.2019 .

24.04.2018

14.04.2017

04.04.2016

08.04.2015

15.04.2014

05.04.2013

05.04.2013

12.04.2012

28.04.2011